Privacybeleid

Privacybeleid (Laatste update: 01 Januari 2013)

Het privacybeleid is tevens opgenomen in de algemene voorwaarden onder artikel 6.

Definities

Aanbieder/ons/onze:De aanbieder van Diensten of aan haar gelieerde bedrijven of handelsnamen.
Diensten:Content of diensten verleend via Short Message Service (SMS), internet of enig ander soort aangeboden door Aanbieder.
Gebruiker/u:De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Aanbieder Diensten ter beschikking stelt.

1. Aanbieder verzamelt persoonsgegevens, financiële gegevens, demografische gegevens en gegevens aangaande het gebruik van Diensten door Gebruiker.

2. Aanbieder houdt zich het recht voor gebruikt te maken van verzamelde gegevens om betere Diensten te kunnen bieden.

3. Om uw ervaringen met Diensten te bevorderen, kan Aanbieder gebruikt maken van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten.

4. Aanbieder geeft Gebruiker de gelegenheid zijn persoonsgegevens te laten verwijderen of wijzigingen door het versturen van een e-mail aan Aanbieder met de vraag om de gegevens van Gebruiker te verwijderen of wijzigen. Zie voor meer informatie de specifieke voorwaarden.

5. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zal Aanbieder gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken.

6. Aanbieder streeft er naar om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Er kan geen volledige zekerheid geboden worden dat dataoverdracht via internet of het mobiele netwerk veilig is. Daardoor kan Aanbieder niet garanderen dat de gegevens van Gebruiker volledig beveiligd zijn.

7. Diensten kunnen verwijzingen bevatten naar diensten van derden. Aanbieder heeft geen controle over deze diensten en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de beschikbaarheid, aangeboden diensten en schade voor Gebruiker.